Privacyverklaring

Gebruik van uw persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen.

Wij verwerken van u de volgende gegevens (medeafhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):

  • NAW-gegevens
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • betaalgegevens

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te kunnen aanbieden.

Beveiliging
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

Verstrekking aan derden
Stichting CAVO verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Uw rechten
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u in sommige gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, daar bezwaar tegen te maken of uw gegevens te exporteren. Neem hiervoor contact met ons op via eetkamercavo@gmail.com