Vriend van De Eetkamer


WORD VRIEND VAN DE EETKAMER


De Eetkamer streeft ernaar om alle activiteiten op een kwalitatief hoog niveau en op een professionele wijze te laten plaatsvinden. Om de kosten laag te kunnen houden wordt De Eetkamer geheel door vrijwilligers gerund, in nauwe samenwerking met De Hoge Weide en haar medewerkers.

Om de culinaire activiteiten te kunnen financieren en in de toekomst te kunnen blijven aanbieden, vragen wij u om “Vriend van De Eetkamer” te worden. U wordt vriend van De Eetkamer door eenmaal per jaar een door u zelf vast te stellen bedrag te doneren.

De Eetkamer valt onder de Stichting CAVO en is ingeschreven in het Anbi-register vanaf 01-02-2011
RSIN 822693768

Uw donatie is binnen de hiervoor geldende regels fiscaal aftrekbaar.

Draagt u de activiteiten van De Eetkamer een warm hart toe en wilt u als bedrijf/organisatie ons financieel ondersteunen, neemt u dan contact op met de penningmeester en informeer naar de mogelijkheden.

Penningmeester Peter Mulder
Telefoon: 06 51 36 73 06
Stuur Peter een e-mail

Graag verwelkomen wij u als “Vriend van De Eetkamer”!