De Hoge Weide

In de zomer van 2013 zijn wij, de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK), door het bestuur van Stichting CAVO benaderd met de vraag of binnen De Hoge Weide onderdak kan worden geboden aan de maandelijkse activiteit “het organiseren van een diner voor ouderen uit Lochem”.

De missie van SZMK is: Cliënten in staat stellen om zo lang mogelijk zelf vorm en inhoud te geven aan het eigen leven.

Daar waar cliënten tekorten ervaren verlenen wij ondersteuning.Daar onze missie aansluit bij de doelstelling van de Stichting CAVO, is positief op het verzoek gereageerd. Zie ook onze website: www.szmk.nl

M.Duvigneau
Bestuurder Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé

- "In een samenleving telt ieder mens."-